Skip to Content

شماره تماس
111 132

هر دختری سزاوار داشتن دوران کودکی
است و فرصتی برای آینده ای روشن.

ازدواج اجباری زیر سن قانونی.

استرالیا فرصت های بزرگی برای افراد جوانش جهت تحقق رویاهایشان فراهم می آورد.

همه حق دارند همسرشان را خودشان انتخاب کنند. اجبار به ازدواج زیر سن قانونی فرصت یک دختر برای آینده ای روشن را تخریب می کند. این کار گزینه های آنها را برای تحصیلات محدود می نماید و مهمترین سالهای کودکی و جوانی شان را از بین می برد. همچنین این کار خلاف قانون می باشد. اجازه دهید آنها آینده ای روشن داشته باشند.

ازدواج اجباری چیست؟

ازدواج اجباری زمانی رخ می دهد که فردی (یا هر دو نفر) بدون داشتن آزادی و ابراز رضایت کامل ازدواج کند. این افراد ممکن است برای ازدواج مورد فریب ، تهدید و یا فشار قرار گیرند.

چگونه می شود فردی را به اجبار به ازدواج واداشت؟

افراد ممکن است از طریق راههای جسمانی و یا روانشناختی وادار به ازدواج شوند. چنین چیزی ممکن است شامل خشونت جنسی و یا جسمانی، تهدید، حبس، منع از تحصیل، و یا بیان این مطلب باشد که در صورت عدم ازدواج آبروی خانواده از بین خواهد رفت.

ازدواج اجباری زیر سن قانونی چیست؟

ازدواج اجباری زیر سن قانونی، که با عنوان ازدواج اجباری کودکان هم شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که فردی با داشتن سن کمتر از ۱۸ سال وادار به ازدواج شود.

طبق قانون استرالیا، کودکان زیر ۱۸ سال نمی توانند موافقت خود را برای ازدواج اعلام کنند. بچه های ۱۶ و ۱۷ ساله فقط در صورتی می توانند ازدواج کنند که اجازۀ دادگاه و والدین شان را داشته باشند. تحت هیچ شرایطی، هیچ فرد زیر سن ۱۶ سال نمی تواند بطور قانونی در استرالیا ازدواج کند.

چه کسانی دست به ازدواج اجباری زیر سن قانونی می زنند؟

ازدواج اجباری زیر سن قانونی به هیچ فرهنگ، مذهب و یا قومیت خاصی محدود نمی شود.

ازدواج اجباری زیر سن قانونی در استرالیا جرم محسوب می شود.

ازدواج اجباری زیر سن قانونی در استرالیا خلاف قانون است. ازدواج اجباری هم همینطور است.

هر کسی که نقشی در ترتیب یک ازدواج اجباری داشته باشد ممکن است حد اکثر تا هفت سال به زندان محکوم شود. این محکومیت ممکن است شامل خانواده، دوستان، هماهنگ کننده های عروسی، عاقدین و رهبران دینی هم بشود. این قانون حتی شامل مواردی هم می شود که چنین ازدواجی یا مراسم فرهنگی و یا مذهبی هم برگزار شود ولی شامل ازدواجی که با اعتبار قانونی باشد نخواهد شد.

همچنین اگر فردی از کشوری دیگر به منظور ازدواج اجباری به استرالیا آورده شود، و یا برای ازدواج اجباری از استرالیا به خارج برده شود نیز جرم است. افرادی که ازدواج اجباری زیر سن قانونی را در خارج از کشور ترتیب دهند ممکن است تا ۲۵ سال محکوم به زندان شوند.

ازدواج های ترتیبی چطور؟

ازدواج اجباری و ازدواج ترتیبی با هم متفاوت هستند.

ازدواج ترتیبی زمانی رخ می دهد که فردی با داشتن ١٨ سال سن و یا بیشتر توسط فردی (معمولاً خانواده) به همسری احتمالی معرفی می شود. آنگاه هر دو نفر انتخاب می کنند که آیا ازدواج کنند یا خیر. هر دوی این افراد بایستی آزادانه با این ازدواج موافقت کنند.

اگر شک کرده اید که کودکی را وادار به ازدواج می کنند، درخواست کمک کنید.

اگر شک کرده اید که فردی را وادار به ازدواج می کنند باید در اسرع وقت ممکن درخواست کمک کنید.

مهم است که امنیت فردی که در خطر ازدواج اجباری است و امنیت خودتان، هردو را در نظر بگیرید. اگر خطر و یا تهدید به خشونت فوری است با شماره ٠٠٠ تماس بگیرید.

در غیر اینصورت در نیوساوت ولز با شماره تلفن ۲۴ ساعته حمایت از کودکان با شمارۀ 111 132 تماس بگیرید.

این سرویس ٢٤ ساعته مشاوره و کمک برای کودکان و جوانانی که در خطر صدمات بزرگ می باشند ارائه می کند. این شامل خطر ازدواج اجباری زیر سن قانونی نیز می شود.

همچنین ممکن است کسی باشد که به وی اعتماد دارید مانند پزشک، معلم و یا عضوی از خانواده که می توانید با او دربارۀ یک ازدواج اجباری زیر سن قانونی احتمالی صحبت کنید.

اگر به زبانی به غیر از انگلیسی صحبت می کنید، با سرویس مترجمی شفاهی و کتبی (TIS) از طریق شماره 450 131 تماس بگیرید و بخواهید که ارتباط شما را Child Protection Helpline با (تلفن کمک به حفاظت از کودکان)، شمارۀ 111 132 برقرار کنند.

اطلاعات بیشتر

به استثمار خاتمه دهید (End Exploitation) (طرحی از دولت استرالیا)

www.ag.gov.au/forcedmarriage

مبارزه با برده داری در استرالیا

www.antislavery.org.au 02 9662 9574 (Anti-Slavery Australia)

برای اطلاعات و کمک با شماره 111 132 تماس بگیرید.

Was this content useful?
Last updated: 24 Sep 2019